ลงพื้นเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการยากไร้ ติดเตียง

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านแปลงเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการยากไร้ ติดเตียง นายปน โครตนาม อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เบื้องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค

× How can I help you?