สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ได้รับคำร้องขอการสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ที่ บ้านคลองคต ม.7 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยนายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองตาคงจัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ดำเนินการแจกจ่ายน้ำ

× How can I help you?