สำนักปลัด

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักปลัด


               สำนักปลัด มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป

× How can I help you?