สำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภายในพื้นที่ตำบลหนองตาคง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองตาคง ลงสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้กับประชนต่อไป

× How can I help you?