สำรวจเส้นทางเตรียมลาดยาง เสริมถนนคอนกรีตภายในชุมชน

19 กรกฎาคม 65 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคงพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และทีมช่างฯ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเตรียมลาดยาง เสริมถนนคอนกรีตภายในชุมชน บ้านโพธ์ บ้านจางวาง และบ้านแปลงสร้างรางระบายน้ำเพิ่มเติม แก้ปัญหาเฉพาะจุด ที่มีน้ำท่วมขัง

× How can I help you?