ร่วมออกตรวจเยี่ยมและมอบเงินแก่ผู้ยากไร้ตำบลหนองตาคง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองตาคง ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ได้ออกตรวจเยี่ยมและมอบเงินแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

× How can I help you?