เตรียมพื้นที่ สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565

25 กรกฏาคม 65
นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมคณะผู้บริหารและ นายเหยียน นนทรัตน์ ประธานสภาฯ ลงพื้นที่พร้อมทีมช่างปรับพื้นที่บริเวณสะพานบ้านแปลงเพื่อเตรียมสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

× How can I help you?