เทศบาลตำบลหนองตาคงร่วมลงนามข้อตกลง ความร่วมมือโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ หมู่บ้านคลองเร่ว ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

การลงนามดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลหนองตาคง โดยเทศบาลตำบลหนองตาคงเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายสำคัญ

× How can I help you?