เทศบาลตำบลหนองตาคง ร่วมแสดงสัญญาลักษณ์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด” Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมย์ในการต่อต้านการทุจริตปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอมไม่ทนและไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

× How can I help you?