โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

วันนี้ 29 ธันวาคม2564 เวลา09.00 น.
นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองตาคง พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ จุดตรวจสามแยกจางวาง ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ในโอกาสนี้นายมงคล เลิศพรทิพย์ ปลัดอาวุโส อำเภอโป่งน้ำร้อน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ
โดยพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทุกภาคส่วน อาทิเช่น หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ชุดควบคุมทหารพราน ที่ 4 (ชค 4) ชุดปฏิบัติการนาวิกโยธิน ที่ 12 (ชค.12) สถานีตำรวจภูธรบ้านแปลง แขวงการทาง รพ.สต.หนองตาคง รพ.สต.ซับตาเมา รพ.สต.คลองบอน ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) กลุ่มสตรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสากู้ภัยสว่างกตัญญูจุดเทพนิมิต
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลหนองตาคง และใกล้เคียง
ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้

  • งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองตาคง
× How can I help you?