โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)

ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองตาคง ได้จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกต้ังและอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 1-9 เขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2 ณ หอประชุมโรงยิมโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง และนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้

× How can I help you?