ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายณัฐพงษ์ ศิริสื่อสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่ 9-12 ตุลาคม 2563 และวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนในครั้งนั้น จำนวน 27 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านซับตาเมา

× How can I help you?