ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร

วันที่ 12 กันยายน 2565

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในการเปิดโครงการ 4 โครงการ 1.โครงการจิตอาสาหมอไม้คลายเส้น ฟื้นฟูสุขภาพบริการประชาชน 2.โครงการ YC การให้คำปรึกษาปัญหาในวัยรุ่น 3.โครงการดนตรีพื้นบ้านอาใยบำบัด เพื่อพัฒนาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน 4.โครงการการป้องกันการสูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนอง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว โครงการดังกล่าวมีการจัดงานระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

× How can I help you?