ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลหนองตาคงได้จัดประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น 3

Avatar

kamon kamon

15 ต.ค. 2563
Avatar

kamon kamon

3 ต.ค. 2563
Avatar

kamon kamon

31 ก.ค. 2563
Avatar

kamon kamon

5 พ.ค. 2563
Avatar

kamon kamon

15 เม.ย. 2563
Avatar

kamon kamon

1 เม.ย. 2563
1 108 109 110
× How can I help you?