ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายณัฐพงษ์ ศิริสื่อสุวรรณ เป็นประธานเปิดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง

Avatar

kamon kamon

12 พ.ย. 2563

ประชุมเพื่อจัดทำ “ร่าง”แผนดำเนินงาน ประจำปี 2564

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายณัฐพงษ์ ศิริสื่อวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง เป็นประธานประชุมเพื่อจัดทำ “ร่าง”แผนดำเนินงาน ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบลหนองตาคง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3

Avatar

kamon kamon

30 ต.ค. 2563

ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลหนองตาคงได้จัดประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น 3

Avatar

kamon kamon

15 ต.ค. 2563
1 19 20
× How can I help you?