ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง ครั้งแรก

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอำเภอโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลหนองตาคง ครั้งแรก โดยมี นายมงคล เลิศพรทิพย์ นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พร้อมแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาคงที่ได้รับเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งแรกนี้ มีการกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมเลือกตั้งประธานสภาฯ รองประธานสภาฯและเลขานุการสภาเทศบาล

Avatar

kamon kamon

7 พ.ค. 2564
Avatar

kamon kamon

5 พ.ค. 2564
Avatar

kamon kamon

28 เม.ย. 2564
Avatar

kamon kamon

27 เม.ย. 2564
1 2 17
× How can I help you?